PlaqueOff®Dental Bites and Pulver har beviljats VOHC-stämpel för dess effekt på plack och tandsten.

Två kliniska studier * på hundar som utförts av Jerzy Gawor, DVM, PhD, DipAVDC / EVDC och hans team har visat att ProDen PlaqueOff® Pulver signifikant minskar bildningen av plack och tandsten.

Data från dessa studier lämnades för granskning av Veterinary Oral Health Council (VOHC®), som tilldelade stämpeln VOHC “Helps control Plaque and Tartar”. Swedencare är stolt att tillkännage att ProDen PlaqueOff® Dental Bites och ProDen PlaqueOff® Pulver nu har tillåtelse att bära VOHC® Accepted Seal.

Det här är de första studierna vi har gjort där ProDen PlaqueOff ingår i ett annat format än pulver. Vi var övertygade om produktens effektivitet och är glada att ha en riktig och formell studie som visar dessa utmärkta resultat. VOHC-stämpeln är också mycket viktig för oss, eftersom flera större veterinärspelare, främst i USA, men också i andra delar av världen, bara erbjuder produkter med VOHC-stämpeln inom tandhälsa. Som ett resultat kan vi nu, med VOHC-godkänd produkt, nå en ny outnyttjad del av marknaden för våra Dental Bites.
– Håkan Lagerberg, VD – Swedencare AB

Studierna gjordes på två grupper av hundar, en grupp med små hundar och en med små och medelstora hundar. Båda hundgrupperna delades in i två undergrupper, en som fick ProDen PlaqueOff® Dental Bites och en som fick en placebo med identisk komposition, förutom att den inte innehöll den aktiva ingrediensen, algen, Ascophyllum nodosum. Innan man startade studien genomgick alla hundar en hälsakontroll och tänderna rengjordes för att ta bort eventuell tandsten och plack. Hundarna gavs produkten i 30 dagar och efter detta mättes plack och tandsten. I båda grupperna som fick ProDen PlaqueOff®Dental Bites fanns signifikant mindre plack och tandsten. Den genomsnittliga minskningen av plack var 40% och den genomsnittliga minskningen av tandsten var 38% efter användning av den aktiva produkten i en månad jämfört med placebogruppen. De fullständiga (90 dagars) studierna kommer att publiceras formellt i ett senare skede.

ProDen PlaqueOff® Pulver finns i tre ekonomiska storlekar:
60 g, 180 g och 420 g.

ProDen PlaqueOff® Dental Bites finns i två storlekar:
60 g och 150 g.

Om VOHC
VOHC existerar för att identifiera produkter som uppfyller förinställda standarder för plack och calculus (tartar) retardation hos hundar och katter. Produkterna tilldelas VOHC Seal of Acceptance efter granskning av data från försök utförda enligt VOHC-protokoll. VOHC-sigillet visas på produkter som har tilldelats godkännandet.

Regelbunden användning av produkter som bär VOHC-sigillet kommer att minska graden av periodontal sjukdom hos husdjur.

Mer information finns på hemsidan: www.VOHC.org